7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 16.2.2024 )

All-in-One arama

All-in-One aramasında aynı anda posta adresi, telefon numaras ve e-posta adresine göre arama yapılır. Programda yer alan diğer arama fonksiyonlarında bu dört arama ölçütü için yapılabilecek konfigürasyonlara göre All-in-one aramasındaki konfigürasyon imkanları daha kısıtlıdır: Sadece posta adresine göre yapılacak çift kayıt araması için eşleşme yüzdesi belirlenebilir. Ayrıca alan tayini üzerinden dolaylı olarak e-posta adresinin ve/veya telefon numarasının da beraberinde karşılaştırılıp karşılaştırılmaya cağına karar verilebilir. Bu üç ölçüt yalnızca alan tayininde bir veri alanı girilmişse, birlikte karşılaştırılır. Telefon numarasına veya e-posta adresine göre tespit edilen çift kayıtlar için manüel sonradan düzenlemede ‘Eşleşme derecesi’ sütununda bilgi verilmez.

 

All-in-One arama