7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 15.5.2024 )

Yinelenenleri kaldırma fonksiyonları

Aşağıda kısaca açıklanan arama tiplerinin aşağıda yer alan üç versiyonu bulunmaktadır:

  1. Bir dosya/tablo içinde çift kayıt arama: Münferit bir dosya/tablo içinde çift adresler/ veri kayıtları olup olmadığı aranmaktadır.

  2. İki dosya/tablo arasında çift kayıt arama: Burada bir dosya/tablo başka biriyle karşılaştırılır, örneğin yeni müşteri ararken mevcut müşterileri başvurulacak adreslerden silmek veya başvuru sırasında blokaj listelerindeki adresleri dikkate almak için. Çift kayıt aramasına dâhil edilen iki tablo farklı yapılara ve/veya farklı dosya formatlarına sahip olabilir.

  3. Çoklu yinelenenleri kaldırma: Burada çift kayıt araması için birden fazla dosya/tablo seçebilirsiniz. Bir tablo içerisinde sadece okuma yapılması belirlenebilir. Bu durumda diğer tablolarda, sadece her iki tabloda da mevcut olan veri kayıtları aranır. Ayrıca bir tabloda sadece silme yapılması da belirlenebilir. Bu durumda diğer tablolarda, her iki tabloda da mevcut olan veri kayıtlarını aramak için KULLANILMAZ. Ayrıca bunlar için tablo içi çift kayıt araması yapılıp yapılmayacağı belirlenebilir. Ayrıca tablo sırası belirlenerek, arama yapılırken tablolardan hangisinden silineceğine karar verilebilir. Silme işlemi daha düşük önceliğe sahip tabloda yapılır. Çoklu yinelenenleri kaldırma, genel yinelenenleri kaldırma için kullanılamaz.

Mevcut yinelenenleri kaldırma türleri: