7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 15.5.2024 )

Genel yinelenenleri kaldırma

 

Bu fonksiyonda çift kayıt araması için kullanılacak sütunlar ve bunlara uygulanacak ölçütler serbestçe belirlenebilir. Her bir sütun için karşılaştırılıp karşılaştırılmayacağı belirlenebilir.

Eğer bir veri alanı karşılaştırılacaksa, aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır:

  • Alan İçeriği: Veri alanının içerik türü. Burada yapılan seçim, veri alanının içeriğini mümkün olduğunca kesin bir şekilde tanımlamalıdır, böylece program karşılaştırma sırasında verileri uygun şekilde ele alabilir. Posta kodu içeren bir veri alanı söz konusu olduğunda, alan içeriği olarak ‘posta kodu’ da seçilmelidir.
  • Eşleşme derecesi: İlgili sütun çifti veya grubu için en az ulaşılması gereken eşleşme faktörü yüzdesi için eşik değeri.
    Birkaç veri alanı aynı alan içeriğini içeriyorsa, aynı grup içinde birleştirilebilir. Sonuç olarak, içerikleri ya karşılaştırma için birleştirilir ya da bir grubun her veri alanı, diğer gruptaki her bir veri alanıyla ayrı ayrı karşılaştırılır.

İsteğe bağlı olarak, tüm veri kaydı için hesaplanan eşleşme faktörü için ayrı bir eşik değeri ayarlanabilir.

Ayrıca, gerekirse aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

  • Çoklu yinelenenleri kaldırma tanımları: Böylece, birbiri ardına işlenen birkaç farklı karşılaştırma kriteri ayarlanabilir. Örneğin, All-in-One arama gibi, bu telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi olabilir.
  • Birinci tablonun veri alanının karşılaştırılacağı ikinci tablodan veri alanının adı.
  • Ağırlık: Daha az önemli veri alanlarının ağırlığını azaltarak, tüm veri takımı için hesaplanan eşleştirme faktörü üzerinde çok az etkiye sahip olmaları sağlanabilir.
  • Eğer veri alanı boş ise veri takımını atla: Bu, eksik veri kümelerinin karşılaştırmadan çıkarılmasına olanak verir.
  • Uygulanamayan Koşul: Bu durumda, eşleşme katsayısı için eşik değerinin aşılması gerekmez, ancak bir isabetle/kaydı bulma ile sonuçlanabilmek için yetersiz kalır. Bu nedenle, örneğin, ilk adıyla eşleşmesine rağmen kişisel formda olmayan veri takımları belirlenebilir. Ya da iki tablo karşılaştırılırken, iki kaydın aynı kimlikle karşılaştırılmadığından emin olunmalıydı.

Arama ölçütleri bu fonksiyonda serbestçe belirlenebildiğinden farklı uygulamalar için kullanılabilir: Örneğin doğum tarihine, banka bilgilerine veya kredi kartı numarasına göre arama yapılabilir. Ayrıca adres verilerinden farklı, örneğin ürün tanımı, kitap adı veya açıklama gibi veriler içeren tablolar da karşılaştırılabilir.

 

Genel yinelenenleri kaldırma