7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 24.07.2021 )

DataQualityTools 8 - Verilerinizden maksimum seviyede yararlanmanıza olanak sağlayan yazılım.

DataQualityTools 8

Yinelenenleri kaldırma (Excel, ACCESS, SQL)

 

 

 

 

Diğer çift kayıt yazılımı:

 

DataQualityTools, ‘Veri tabanı kalitesi’ konusuna ilişkin araçların bir araya toplandığı bir programdır. En önemli özelliği çift kayıtları bulmaya yönelik bir dizi fonksiyona sahip olması ve posta adresi temelinde basit bir çift kayıt araması yapılabilecek bir fonksiyon içermesidir. Böylelikle örneğin doğrudan pazarlamada aynı reklamın iki kere gönderilmesini ve müşteri ve diğer adres verilerinin gereksiz yere birden fazla kez işlenmesini önlemiş olacaksınız. Bu özellik sayesinde her şeyden önce maliyetleriniz düşecektir. Aynı zamanda şirketinizin dış görünümünü iyileştirir. Reklam blokaj listelerinin / Robinson listelerinin dikkate alınması sayesinde reklam almak istemeyen kişilere reklam gönderilmesi önlenmektedir.


DataQualityTools’un özelliklerine kısa bir genel bakış:

 • Hızlı, büyük oranda otomatikleşmiş ve bu sayede kullanıcı tarafından kolayca kullanılabilecek ve adreslerin iki kere mevcut (çift kayıt) olup olmadığına ilişkin çift kayıt araması. Arama ölçütü olarak posta adresi (benzer öğe eşleştirme), telefon numarası, e-posta adresi, adres veya müşteri numarası ve vergi numarası kullanılabilir.
 • Serbestçe tanımlanabilir ve istenen her tip veriye uygulanabilir genel yinelenenleri kaldırma.
 • İki tablo arasında çift kayıt araması, örneğin blokaj listelerine göre.
 • Birden fazla tabloyu tek bir arama çalıştırmasında birleştirme imkanı.
 • Yinelenenleri kaldırma sonucunu baz alarak çift kayıtları veri tabanında birleştirme imkanı.
 • Yinelenenleri kaldırma sonucunu işlemek için çok sayıda seçenek: Kaynak dosyadan doğrudan silmenin yanı sıra kaynak dosyada işaretleme, kayıtlı saklı yordam, çift kayıt/sonuç veya arşiv dosyası üzerinden işleme olanaklıdır.
 • Proje tarihçesi, belirli bir proje ile ne yapıldığı konusunda bilgi verir.
 • Açıklamalar ve şirket logosu içeren ve PDF olarak da kaydedilebilen silme ve sonuç protokolleri.
 • Adres ve veri tabanı oluşturmaya yönelik çeşitli fonksiyonlar, büyük/küçük harf düzeltmesi, terimleri değiştirme fonksiyonu ve münferit veri kayıtlarını silme fonksiyonu.
 • Veri alanlarını parçalarına ayırmaya ve birleştirmeye, hatta telefon numaralarını ve e-posta adreslerini parçalarına ayırmaya yönelik çeşitli fonksiyonlar.
 • Çeşitli özet listeleri yardımıyla adres veri tabanına hızlıca bir göz atılabilir.
 • Veriler yerel olarak işlenir. Bir başka dış servis sağlayıcıya veri aktarılması gerekmez.
 • İşlenebilecek veri kaynakları: ACCESS (mdb / accdb), VistaDB (vdb5), EXCEL (xls / xlsx / xlsm), OpenOffice / LibreOffice Calc (ods), dBase (dbf), CSV dosyaları, metin dosyaları ve MS SQL-Server, Azure SQLMySQLMariaDB, PostgreSQL, IBM DB2 ve ORACLE gibi veri tabanı sunucuları.
 • Büyük veri hacimleri de işlenebilir. Çoklu işlemci çekirdeklerine sahip sistemlerde paralel ve dolayısıyla çok hızlı işlem.
 • Yüksek çözünürlüklü ekranlar için destek (4k).
 • Dil (kullanıcı arabirimi): İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe
 • Windows 10 (32Bit/64Bit) ile test edilmiştir ve uyumludur.

 

 

 DataQualityTools
Professional
DataQualityTools
Performance Plus
Her tablo için azami veri kaydı sayısı 250.000 sınırsız
kapsamlı hız optimizasyonu [++]  
MySQL
PostgreSQL
MS SQL-Server
Azure SQL
ORACLE
IBM DB2
Excel (xls / xlsx / xlsm)
OpenOffice / LibreOffice (ods)
CSV dosyaları / metin dosyaları
ACCESS (mdb / accdb)
VistaDB (vdb5)
dBase (dbf)
Bir tablo içinde çift kayıt arama
 [++]
Bir tablo içinde genel yinelenenleri kaldırma
[++]
Bir tablo içinde posta adresine göre yinelenenleri kaldırma
[++]
Bir tablo içinde telefon numarasına göre yinelenenleri kaldırma
[++]
Bir tablo içinde e-posta adresine göre yinelenenleri kaldırma
[++]
Bir tablo içinde All-in-one yinelenenleri kaldırma
[++]
Bir tablo içinde müşteri no. göre yinelenenleri kaldırma
[++]
Bir tablo içinde vergi numarasına göre yinelenenleri kaldırma
[++]
Bir tablo içinde tarihe göre yinelenenleri kaldırma
[++]
İki tablo arasında çift kayıt arama
 [++]
İki tablo içinde genel yinelenenleri kaldırma
[++]
İki tablo içinde posta adresine göre yinelenenleri kaldırma
[++]
İki tablo içinde telefon numarasına göre yinelenenleri kaldırma
[++]
İki tablo içinde e-posta adresine göre yinelenenleri kaldırma
[++]
İki tablo içinde All-in-one yinelenenleri kaldırma
[++]
İki tablo içinde müşteri numarasına göre yinelenenleri kaldırma
[++]
İki tablo içinde vergi numarasına göre yinelenenleri kaldırma
[++]
İki tablo içinde tarihe göre yinelenenleri kaldırma
[++]
Çoklu yinelenenleri kaldırma
 [++]
Posta adresine göre çoklu yinelenenleri kaldırma  
[++]
Telefon numarasına göre çoklu yinelenenleri kaldırma  
[++]
E-posta adresine göre çoklu yinelenenleri kaldırma  
[++]
All-in-One yinelenenleri kaldırma çoklu yinelenenleri kaldırma  
[++]
Müşteri numarasına göre çoklu yinelenenleri kaldırma  
[++]
Vergi numarasına göre çoklu yinelenenleri kaldırma  
[++]
Tarihe göre çoklu yinelenenleri kaldırma  
[++]
Tabloları birleştir
[++]
Veriyi seç
[++]
Veriyi seç (2 tablo)
[++]
Şirket adreslerini seç
[++]
Adreslerini seç
[++]
Verileri zenginleştirme (2 tablo)
[++]
Adresleri doğrulayın
[++]
Hitap biçimini kontrol etme
[++]
Telefon numarasını doğrulayın [++]
E-poçta'ı kontrol etme [++]
URL'yi Doğrula [++]
IBAN'ı kontrol etme
[++]
EAN'ı kontrol etme
[++]
Posta kodu formatını düzelt
[++]
Adresleri biçimlendirme
[++]
Veri alanını biçimlendirme
[++]
Mektup için hitap biçimini belirleme
[++]
Hitap biçimini belirleme
[++]
Sektör belirleme
[++]
Veri alanı tamamlama
[++]
Sütun doldurma
[++]
Karakter değiştirme
[++]
Terimleri / kelimeleri değiştirme
[++]
Standart adres dosyası oluşturma
Kayıtlar siliniyor
CSV => Excel dönüştürücüsü
Veri alanını parçalara ayırma
[++]
Veri alanlarını birleştirme
[++]
Telefon numarasını öğelere ayırma
[++]
E-posta adresini öğelere ayırma
[++]
Hitap biçimini çıkarma
[++]
Unvan çıkarma
[++]
Adı öğelere ayırma
[++]
Sokak öğelere ayırma
[++]
Yurtdışı özet listesi
[++]
Eyalet özet listesi
[++]
Posta kodu özet listesi
[++]
Yasal yapı özet listesi
[++]
Hitap biçimi özet listesi
[++]
Kelime sıklığı özet listesi
[++]
E-posta özet listesi
[++]
Telefon özet listesi
[++]
Proje yönetimi
Proje geçmişi  
Manüel yeniden düzenleme
Silme protokolü
Sonuç protokolü
Kaynak dosyadan silme
Sonucu dışarı aktar
Yinelenenler dosyası
Kaynak dosyada işaretleme
Kayıtlı saklı yordam ile işleme  
Kaynak dosyaya bilgi ekleme
Bilgi eklenen sonuç dosyası
Dil (kullanıcı arabirimi):
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe

 

 

[++] Sonucu daha hızlı hale getiren kapsamlı hız optimizasyonu. Özellikle, verileri paralel olarak işleyerek programı çalıştıran sistemin tam gücünü kullanır.