7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 15.5.2024 )

Verileri zenginleştirme (2 tablo)

"Veriyi seç (2 tablo)" işlevine benzer şekilde, bu işlev iki bağlantılı tablodan veri seçmek için kullanılabilir. Yine, bir bağlantı koşulu belirtilmelidir. Ve burada da gerekirse, bu iki tablonun her biri için bir filtre koşulu belirtilebilir. Seçim sonucu daha sonra bir tablodan kendisine bağlı ikinci tabloya bilgi aktarmak için kullanılır.

 

Verileri zenginleştirme (2 tablo)