Lisans sözleşmesi ve veri gizliliği

I. Lisans sözleşmesi

 

Lisans veren: Thomas Hainke Dipl. Inform. Univ.

 

Önsöz

Aşağıdaki sözleşme anlamında lisans sahibi, bu programın birlikte kullanıldığı lisans kodunun verildiği kişi veya şirkettir. Ücretsiz deneme aktivasyonu için bir lisans kodu veya ücretli bir lisans olması fark etmez.

 

1. Lisans verme

1.1. İşbu sözleşmenin aşağıdaki hükümleri saklı kalmak kaydıyla lisans veren işbu belge ile lisans alıcısının, lisans alıcısının kendi bilgisayarında kullanılmak üzere mevcut lisans yazılımının lisansını kullanmasına müsaade etmiştir. Lisans yazılımının, lisans veren tarafından sunulan hizmetin parçası olarak kullanılması, sadece lisans yazılımının kurallara uygun kullanımı kapsamında öngörülmüştür.

1.2. Aşağıda belirtilen istisna saklı kalmak kaydıyla lisans alıcısı, lisans yazılımını veya dokümantasyonu tamamen veya kısmen değiştirme, çoğaltma, kiralama, satma veya üçüncü kişilere kullanım hakkı verme hakkına sahip değildir. Lisans yazılımı lisans alıcısı tarafından – başka türlü anlaşılmadıkça – yalnızca bir bilgisayarda kullanılabilir.

1.3. Lisans alıcısı, yedekleme ve arşivleme amacıyla lisans yazılımının kopyasını oluşturma hakkına sahiptir. Bu durumda lisans yazılımında belirtilen telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bilgileri silinemez veya değiştirilemez. Dokümantasyonun çoğaltılması yasaktır.

1.4. Yasalarla düzenlenmiş istisnai durumların haricinde lisans alıcısının, lisans yazılımını ayırması, derlemesi veya tersine mühendislik çerçevesinde analiz etmesi yasaktır.

1.5. Lisans alıcısı, lisans koşullarına uyulup uyulmadığının uygun teknik araçlarla denetlenmesini kabul etmektedir.

1.6. Geçici lisanslar için lisansın geçerliliği, sipariş tarihi ile başlar ve belirtilen süreden sonra sona erer. Bu, lisansın gerçekten kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Eski bir lisansı yenilerken, eski lisansın kalan geçerlilik süresi yeni lisansa aktarılır. Bir lisansın uzatılması, yalnızca uzatılacak olan lisansın sona ermesinden önce en erken iki ay içinde satın alınan lisans ile mümkündür.

1.7. Lisans yazılımı kullanımı, belirtilen kullanıcı sayısı ile sınırlandırılmıştır. Bir servere (veya Virtual Machine) güvenlik sınırlandırmalı kurulum, muhtemelki sadece bir kullanıcı tarafından kullanılamıyor ise, programın servere kurulumu sadece bir tane lisans ile mümkün değildir.

 

2. Lisans ücreti, ödeme koşulları

2.1. Lisans yazılımı kullanımına ilişkin lisans ücreti için sözleşme yapıldığında lisans verenin genel fiyat listesi geçerlidir.

2.2. Teslimat, lisans alıcısının ürünü üreticinin web sayfasından veya başka bir kaynaktan indirmesi şeklinde gerçekleşmektedir ve program dosyalarının yanı sıra bir yardım dosyası şeklinde bir dokümantasyon içermektedir. Bunların dışında veya yazılı bir dokümantasyon bulunmamaktadır ve o nedenle teslimat kapsamına dahil değildir.

2.3. Demo sürümü tam sürüme çeviren lisans şifresi lisans alıcısına, üretici web sayfası üzerinden girilmesi gereken sipariş bilgilerinin ödeme anında eksiksiz ve doğru olarak mevcut olması halinde lisans ücreti ödemesinin lisans verenin hesabına geçmesiyle verilecektir.

 

3. Lisans süresi, iptal

3.1. Lisans alıcısı işbu sözleşmede yer alan özellikle kullanım kapsamı konusundaki yükümlülüklerini ihlal ederse lisans veren, lisans sözleşmesini süresiz iptal etme hakkına sahiptir.

3.2. İptal durumunda lisans alıcısının yükümlülükleri:

(a) Lisans yazılımı kullanımını o andan itibaren bırakmak

(b) Lisans yazılımının kendisinde bulunan tüm nüshalarını ve dokümantasyonu, masrafları kendisine ait olmak üzere lisans verene iade etmek ya da imha etmek

(c) Lisans verenin talep etmesi halinde kendisinde sözleşme yazılımının (dokümantasyon dahil olmak üzere) nüshası bulunmadığını resmi olarak bildirmek.

3.3. Lisans alıcısı, lisans yazılımının lisans haricinde uygun olmayan her kullanımı için sözleşmede belirtilen cezayı ödeyecektir. Sözleşme cezası, lisans ürününün lisans fiyatının 50 katıdır.

3.4. Lisans verenin bunun dışındaki hakları, özellikle maddi tazminat hakkı saklıdır.

 

4. Garanti

4.1. Teknik düzey nedeniyle lisans yazılımının hatasız olması garanti edilemez. O nedenle hataların lisans yazılımının kurallara uygun kullanımına herhangi bir olumsuz etkisi yoksa ya da önemsiz bir etki yaratıyorsa garanti hakkı verilmez.

4.2. Lisans veren, program taşıyıcısında ve – sözleşmeye dahil ise – dokümantasyonda lisans alıcısına teslim edilirken herhangi bir malzeme ve üretim hatası olmadığını garanti etmektedir. Hata olması halinde, teslimat anından itibaren yirmi dört aylık garanti süresi kapsamında ücretsiz değişim yapılacaktır.

4.3. Lisans veren, lisans yazılımının spesifikasyondan önemli ölçüde farklı olmayacağını garanti eder. Garanti süresi, program taşıyıcısının veya aktivasyon kodunun lisans alıcısına teslim edildiği andan itibaren yirmi dört aydır.

4.4. Lisans yazılımının lisans verenin spesifikasyonlarından önemli ölçüde farklı olması halinde lisans veren, kendi tercihine göre ya ücretsiz düzeltme ya da ikame teslimat yapacaktır. Düzeltme, lisans alıcısının lisans yazılımının sözleşme ile belirlenen kullanımı olumsuz yönde etkilenmezse – duruma göre geçici olarak – hata kaynağını atlama veya lisans yazılımının daha yeni bir sürümünün gönderilmesi şeklinde olabilir.

4.5. Düzeltme veya ikame teslimat belirli bir süre içerisinde sorunu çözmezse lisans alıcısı, önceden ihbarda bulunarak ve ek süre tanıyarak lisans ücretinde yüzde oranında indirim yapılmasını ya da sözleşmenin iptal edilmesini isteme hakkına sahiptir.

4.6. Lisans yazılımının eski sürümlerinin aktarılmasından sonra güncellemelerin aktarılması halinde güncellemeler üzerindeki garanti, lisans yazılımının önceki sürümüne göre yapılan değişikliklerle sınırlıdır.   Lisans yazılımının değişmeyen bölümleri için önceki sürümün garanti süresi geçerlidir.

4.7. Lisans alıcısının lisans yazılımını işbu sözleşmedeki hükümleri ihlal edecek şekilde kullanması, lisans yazılımını değiştirmesi veya geliştirmesi halinde, lisans alıcısının kullanımın, değişikliğin veya geliştirmenin ortaya çıkan hatanın nedeni olmadığını kanıtlayabilmesi durumu haricinde garanti hakkı geçersizdir.

4.8. Başka, lisans veren tarafından lisanslandırılmamış programlarla uyumluluk konusunda garanti, sadece spesifikasyonlar çerçevesinde söz konusudur. Uyumluluk, belirtilen sürüm ile sınırlıdır.

4.9. Lisans yazılımı hatalarını belirleyebilmek için lisans alıcısı, dokümantasyonda belirtildiği üzere hatayı uygun şekilde bildirerek katkı sağlamakla yükümlüdür. 

4.10. Lisans yazılımı kusurları, fark edildikleri anda – önemli kusurlar için teslimat tarihinden sonraki 10 gün içinde - bildirilmezse garanti hakkı ortadan kalkmaktadır.

 

5. Devir yasağı

5.1. Lisans alıcısının, lisans verene karşı olan haklarını, özellikle de maddi tazminat veya garanti hakkını devretmesi yasaktır.

 

6. Diğer

6.1. İşbu sözleşme, Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

6.2. SZPO 38. maddesi (Alman Hukuk Usulü Kanunu) uyarınca işbu sözleşmeden doğan veya işbu sözleşme ile bağlantılı olarak lisans veren ile lisans alıcısı arasında ortaya çıkan tüm davalar için Augsburg bölge mahkemesinin yetkili olacağı hususunda anlaşmaya varılmıştır.

 

 

II. Veri gizliliği

 
7.1. İşlenecek veriler
 
İşlenecek veriler, program tarafından işlenmek için kurulu olduğu bilgisayardan ayrılmaz. Veriler yerel olarak işlenir. Bu nedenle, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde (GDPR) öngörüldüğü gibi, bizimle veri işleme için bir sözleşme yapılması gerekli değildir.
 
7.2. Lisans sunucumuz
 
Program, lisans koşullarına uygunluğu doğrulamak için lisans sunucumuzla bağlantı kurar. Kullanılan lisans kodu ve donanım ayak izi gibi küçük bir miktar bilgi, lisans sunucumuza iletilir ve orada saklanır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra bir lisans kodu girildiğinde olur.
 
7.3. Deneme aktivasyonu
 
Kullanıcı bir deneme aktivasyonu talep ederse bu amaç için belirlenmiş olan e-posta adresine bir lisans kodu gönderilecektir. Bu, kullanıcının programı bir hafta boyunca ücretsiz ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın test etmesine olanak tanır. Bireysel kullanıcıların veya şirketlerin tekrar tekrar deneme aktivasyonu başvurusu yapmasını önlemek için, bu amaçla sunulan e-posta adresi, ad ve donanım ayak izi lisans sunucumuzda saklanır.
 
 

 

Thomas Hainke
Dipl.Inform.Univ.
Mädelegabelweg 1
86836 Untermeitingen
Germany