7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 15.5.2024 )

İşleme fonksiyonları

Manüel yeniden düzenlem

Manüel yeniden düzenleme özelliği ile bir fonksiyonun sonucu, kullanıcı tarafından kontrol edilebilir ve gerektiğinde düzeltilebilir. Arama fonksiyonlarında çift olduğu tespit edilen adresler, çift kayıt grupları şeklinde gösterilir. Çift kayıt aramasıyla ilgili verilerin yanı sıra diğer, çift kayıt araması ile ilgili olmayan tablo sütunları da gösterilir. Kullanıcı, bu bilgilere bakarak çift kayıt olarak tespit edilen adreslerden hangisinin silineceğine karar verebilir.

 

Silme protokolü

Silme protokolü, arama fonksiyonlarında yinelenenleri kaldırma sonucunun ve dolayısıyla çift olduğu tespit edilen veri kayıtlarının yazdırılabilir şeklidir. İsterseniz farklı veri tiplerinde de kaydedebilirsiniz: PDF’in yanı sıra HTML, Metin, CSV, MHT, EXCEL, Zengin metin (rtf) ve grafikler kullanılabilir. Çıktı ayrıca yukarıda belirtilen dosya formatlarından birinde e-posta eki olarak gönderilebilir veya yazdırılabilir.

  

Kaynak dosyadan silme 

Veri kaydı silebilen tüm fonksiyonlarda fonksiyon sonucu, istenirse doğrudan kaynak dosyaya uygulanabilir. Arama fonksiyonlarında, çift girildiği tespit edilen veri kayıtları kaynak dosyadan silinir.

 

Sonucu dışarı aktar

Sonuçların dışa aktarıldığı esnada, içerdikleri tüm sütunlar ile oradaki orijinal tablodan gelen veri kayıtları, işlevin sonucuna göre yeni bir dosyaya yazılır. Bu dosya isteğe bağlı olarak bir CSV veya bir Excel dosyası olabilir.

Kural olarak, orijinal tablodaki tüm veri kayıtları yeni dosyaya yazılır. Eşleştirme işlevleri ile, yani sonucun belirli veri kayıtlarını silmek için kullanılabildiği tüm bu işlevlerle, aşağıdaki değişkenler arasından seçim yapılabilir:

  1. Kalan (ayarlanmış) miktar: Silme göstergesi ile işaretlenmiş veri kayıtları dışında tüm veri kayıtları buraya yazılır.
  2. Yalnızca sonuçtakiyle uyuşan hedefler: Buraya yalnızca silme göstergesi ile işaretlenen veri kayıtları yazılır.

İki tablo birbiriyle eşleştirilirse, bu iki tablodan hangisinin oluşturulacak dosya için veri kaynağı olarak hizmet vermesi gerektiğini de seçebilirsiniz.