7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 13.10.2020 )

İşleme fonksiyonları

Manüel yeniden düzenlem

Manüel yeniden düzenleme özelliği ile bir fonksiyonun sonucu, kullanıcı tarafından kontrol edilebilir ve gerektiğinde düzeltilebilir. Arama fonksiyonlarında çift olduğu tespit edilen adresler, çift kayıt grupları şeklinde gösterilir. Çift kayıt aramasıyla ilgili verilerin yanı sıra diğer, çift kayıt araması ile ilgili olmayan tablo sütunları da gösterilir. Kullanıcı, bu bilgilere bakarak çift kayıt olarak tespit edilen adreslerden hangisinin silineceğine karar verebilir.

 

Silme protokolü

Silme protokolü, arama fonksiyonlarında yinelenenleri kaldırma sonucunun ve dolayısıyla çift olduğu tespit edilen veri kayıtlarının yazdırılabilir şeklidir. İsterseniz farklı veri tiplerinde de kaydedebilirsiniz: PDF’in yanı sıra HTML, Metin, CSV, MHT, EXCEL, Zengin metin (rtf) ve grafikler kullanılabilir. Çıktı ayrıca yukarıda belirtilen dosya formatlarından birinde e-posta eki olarak gönderilebilir veya yazdırılabilir.

 

Kaynak dosyadan silme

Veri kaydı silebilen tüm fonksiyonlarda fonksiyon sonucu, istenirse doğrudan kaynak dosyaya uygulanabilir. Arama fonksiyonlarında, çift girildiği tespit edilen veri kayıtları kaynak dosyadan silinir.

 

Sonuç dosyası

Kaynak dosyadaki tüm veri kayıtları sonuç dosyasına, fonksiyon sonucuna uygun olarak kaydedilir. yinelenenleri kaldırma sonucunda bu, SİLİNMEMESİ gereken orijinal tablodaki tüm sütunları içeren tüm veri kayıtlarıdır. Sonuç dosyasının hangi biçimde saklanacağı seçilebilir: CSV veya Excel dosyası.

 

Arşiv dosyası

Kaynak dosyada yer alan ve bir fonksiyonun sonucu kullanılırken silinecek olan tüm sütunları içeren tüm veri kayıtları arşiv dosyasına kaydedilir. Arşiv dosyasının hangi biçimde saklanacağı seçilebilir: CSV veya Excel dosyası. Ayrıca bir sonuç dosyası oluşturulursa, sonuç ve arşiv dosyalarının her biri kaynak dosyadaki tüm veri kayıtlarını içerir.