7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 15.5.2024 )

İşleme fonksiyonları

Silme protokolü

Silme protokolü, arama fonksiyonlarında yinelenenleri kaldırma sonucunun ve dolayısıyla çift olduğu tespit edilen veri kayıtlarının yazdırılabilir şeklidir. Silme protokolünün iki farklı biçimi vardır. 1. son derece kısa ve özet halinde 2. ise okunması daha kolay ve daha uzun. Çıktı her iki şekilde farklı dosya tiplerine kaydedilmektedir: PDF’in yanı sıra HTML, Metin, CSV, MHT, EXCEL, Zengin metin (rtf) ve grafikler kullanılabilir. Çıktı ayrıca yukarıda belirtilen dosya formatlarından birinde e-posta eki olarak gönderilebilir veya yazdırılabilir.

 

Sonuç protokolü

Sonuç protokolü, arama fonksiyonlarında yinelenenleri kaldırma sonucunun yazdırılabilir şeklidir. Yazdırma, kaydetme ve e-posta olarak gönderme imkânları silme protokolü ile aynıdır.

 

Kaynak dosyadan silme

Veri kaydı silebilen tüm fonksiyonlarda fonksiyon sonucu, istenirse doğrudan kaynak dosyaya uygulanabilir. Arama fonksiyonlarında, çift girildiği tespit edilen veri kayıtları kaynak dosyadan silinir.

 

Sonuç dosyası

Kaynak dosyadaki tüm veri kayıtları sonuç dosyasına, fonksiyon sonucuna uygun olarak kaydedilir. Yinelenenleri kaldırma sonucunda bu, SİLİNMEMESİ gereken orijinal tablodaki tüm sütunları içeren tüm veri kayıtlarıdır. Kaynak dosyaya ilave bilgiler ekleyen veya veri alanlarının içeriğini değiştiren fonksiyonlarda bunlar, ek bilgiler dâhil olmak üzere orijinal tablodaki tüm sütunları içeren tüm veri kayıtlarıdır. Sonuç dosyasının hangi biçimde saklanacağı seçilebilir: CSV veya Excel dosyası.

 

Arşiv dosyası

Kaynak dosyada yer alan ve bir fonksiyonun sonucu kullanılırken silinecek olan tüm sütunları içeren tüm veri kayıtları arşiv dosyasına kaydedilir. Arşiv dosyasının hangi biçimde saklanacağı seçilebilir: CSV veya Excel dosyası. Ayrıca bir sonuç dosyası oluşturulursa, sonuç ve arşiv dosyalarının her biri kaynak dosyadaki tüm veri kayıtlarını içerir.

 

Yinelenenler dosyası

Yinelenenler dosyasına, yinelenenleri kaldırma fonksiyonları sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, ayrı bir dosya şeklinde kaydedilir. Yinelenenler dosyasının hangi biçimde saklanacağı seçilebilir: CSV veya Excel dosyası. Bu dosya baz alınarak daha ayrıntılı aramalar yapılabilir. Örneğin ikinci bir tablodaki muhatapları silmek veya aktarmak için. Veriler iki farklı şekilde kaydedilebilir. 1. seçenek: Her bir satırda yalnız bir münferit kaydın çift kayıt ve adres numarası yer alacak şekilde. 2. seçenek: Yinelenenler numarasının yanındaki satırda hem silinecek olan hem de saklanacak olan veri kaydının adres numarası yer alacak şekilde.

 

Kayıtları işaretleme

Arama fonksiyonlarında çift girildiği tespit edilen veri kayıtları, ya yinelenenler numarası ya da basit bir silme işareti ile dosyada da işaretlenebilir. Buradaki bilgi de daha ayrıntılı aramalar yapmak için kullanılabilir.

 

Kayıtlı saklı yordam ile işleme

Arama fonksiyonlarının sonucu ayrıca kayıtlı, özel saklı yordam yardımıyla veri tabanında işlenebilir. Bu seçenek yalnızca veri tabanı sunucuları için geçerlidir. Bu özellik, örneğin alt düzey silme işlemlerini veya silinecek adresin bilgilerini saklanacak adrese aktarma gibi işleri, silme işlemine eklemek için kullanılabilir.

 

Kaynak dosyaya bilgi ekleme

Çift kayıt aramasının, karşılaştırma sonucu ayrıca bir tablodaki bilgileri diğerine aktarmak için kullanılabilir. Bu amaçla hangi veri alanlarının kullanılacağına kullanıcı, serbestçe karar verebilir. Örneğin bir tabloda telefon numarasını içeren veri alanı, kaynak veri alanı olarak belirtilebilir ve diğer tabloda henüz boş olan bir veri alanı hedef veri alanı olarak belirtilebilir. Hedef veri alanının içeriği üzerine gerektiğinde kaynak tablodaki veriler yazılabilir. Hedef tablo bir Excel dosyası ise hedef veri alanı olarak ya mevcut ya da program tarafından oluşturulacak yeni bir veri alanı girilebilir. Tüm diğer veri biçimlerinde hedef veri alanı önceden tabloda mevcut olmalıdır. Başka bir deyişle yinelenenleri kaldırma sonucu burada, iki tablonun münferit veri kayıtları arasında bir ilişki oluşturmaktadır. Bu ilişkiye dayanılarak belirli veri alanlarındaki bilgiler diğer tabloyu tamamlamak için kullanılmaktadır.

 

Bilgi eklenen sonuç dosyası

‘Bilgi eklenen sonuç dosyası’, ‘Kaynak dosyaya bilgi ekleme’ ile benzer şekilde işlemektedir. Ancak bu durumda sonuç kaynak dosyaya değil, yeni bir dosyaya yazılır.