7 gün ücretsiz deneyin - Hemen indirin!

( Sürüm tarihi: 15.5.2024 )

İki dosya / tablo arasında çift kayıt arama

Burada bir dosya/tablo başka biriyle karşılaştırılır, örneğin başvuru sırasında blokaj listelerindeki adresleri dikkate almak için.

İki dosya arasında çift kayıt araması yürütebilmek için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Arama ölçütü seçimi: Çift kayıt araması posta adresi, telefon numarası veya e-posta adresi temel alınarak yapılabilir.Arama ölçütü seçimi: Çift kayıt araması posta adresi, telefon numarası veya e-posta adresi temel alınarak yapılabilir.

  2. İşlenecek olan Excel dosyalarını açın. Girilen iki dosyadan ilkinde, ikinci dosyadaki adresler aranır. Bu durumda ikinci dosya bloke edilir. İkinci dosyada değişiklik yapılmaz. İlgili Excel dosyasında ilk çalışma sayfasından farklı bir çalışma sayfası kullanılacaksa bunu daha sonra alan tayini yapılan sayfada seçebilirsiniz.

  3. Alan tayinini yapın. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri bu dokümantasyonun üst bölümlerinde bulabilirsiniz.

  4. Çift kayıt araması için parametreleri belirleme: Ölçüt olarak posta adresi seçilmişse burada hangi adres öğelerinin karşılaştırılacağını ve eşleşme derecesi için hangi eşik değerin geçerli olacağını belirleyebilirsiniz.

  5. Çift kayıt araması tamamlandığında yinelenenleri kaldırma sonucu tablo şeklinde görüntülenir. Sonucu, işlemeye devam etmeden önce kontrol edebilirsiniz. Gerekirse manüel olarak değişiklik yapabilirsiniz.

  6. Akabinde yinelenenleri kaldırma sonucunu işlemeye devam edebilirsiniz, örneğin çift girildiği tespit edilen veri kayıtlarını kaynak dosyadan silebilirsiniz.

  

İki dosya / tablo arasında çift kayıt arama